Démon alkohol. Ako s ním uhrať remízu?

Miera, ktorú označovali za miernu, bola v minulosti ďaleko od tohto pojmu....