Pili sme viac za Rakúsko-Uhorska, v Československu alebo až v samostatnom Slovensku? Približnú odpoveď nájdete na nasledujúcich riadkoch. Presnú odpoveď však nikdy nezistíme, keďže o tom, ako sa pilo v dávnej minulosti oficiálne štatistiky neexistujú. Vieme ale napríklad, že v 17. storočí sa za mierne pitie označovalo, keď niekto vypil „len“ 2 dcl tvrdého alkoholu denne…

 

V prvej polovici 20. storočia sa malo piť najviac hneď na jeho začiatku – podľa publikácie Hygiene des Alkoholismus sa v roku 1901 v Rakúsko-Uhorsku spotrebovalo až 9,5 litra stopercentného liehu na hlavu. Ťažko však spätne povedať, či prim hrali Slováci, Česi, Maďari, Rakúšania alebo iné národy monarchie.

Zvestník Zväzu slovenských ústredných páleníc a likérových závodov pre Slovensko uvádza v roku 1926 štatistiky za predchádzajúci rok. V Československu v roku 1925 spotreba klesla na 4,5 litra na hlavu, teda viac ako o polovicu oproti časom, keď vládol František Jozef I. Zároveň sa uvádza, že svetovým rekordérom v spotrebe alkoholu sú Belgičania – v roku 1925 mali vypiť 8,09 litra. Československo bolo štvrté na svete, ale štatistiky vtedy neboli určite kompletné a presné.

V rokoch po svetovej hospodárskej kríze spotreba alkoholu u nás znova trochu klesa, v roku 1936 na 3,4 litra.

 

alkohol1

Časopis Protialkoholický obzor prináša v roku 1973 údaje o spotrebe alkoholu za roky 1936-1969. V povojnových rokoch sa držala ešte na nízkej úrovni, v roku 1948 to bolo iba 3,3 litra na hlavu.

Následne prichádzal neustály rast, v roku 1969 sa vypilo už 8 litrov na obyvateľa. Zaujímavé je pritom, že Československo nepatrilo v tomto roku medzi svetovú špičku. Vo Švajčiarsku sa na konci 60. rokov vypilo až 10 litrov alkoholu, v Taliansku 13 a vo Francúzsku neuveriteľných 20! Kým Francúzi však na alkohol minuli len 5,5 percenta svojich príjmov, v Československu sa na alkohol minulo až 7 percent z platu, čo bolo najviac na svete.

Spotreba rástla ešte viac aj v 80. rokoch, kedy sa už alkoholizmus považoval za obrovský spoločenský problém. V roku 1980 sa v Československu na hlavu skonzumovalo až 9,6 litra alkoholu. Zaujímavejšie je však číslo z roku 1979, kde spotrebu vyčlenili aj špeciálne pre Slovensko – a tá činila 13,8 litra (viac vtedy vo svete pili len Poliaci – ich priemer bol 14 litrov).

 

alkohol2

 

Od roku 1990 až do 2014 môžeme sledovať aj oficiálne štatistiky spotreby alkoholu na Slovensku od štatistického úradu. V roku 1990 Slováci vypili na hlavu 10,4 litra alkoholu. Spolu s rokom 1991 to bolo na dlhý čas naposledy, čo sa v tejto štatistike objavilo dvojciferné číslo.

V roku 2000 napríklad spotreba na hlavu činila 8,9 litra. Podľa posledných štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie za rok 2015 sa však na Slovensku skonzumovalo až 12,5 litra alkoholu na hlavu! Zaraďuje nás to na štvrté miesto spomedzi krajín OECD – pred nami sú Portugalci, Austrálčania a štatistike kraľujú Česi so spotrebou 14,5 litra.

Aké je teda resumé? Slováci pili najviac v 70. a 80. rokoch minulého storočia, v posledných rokoch však tento rekord dobiehajú. 

 

alkohol3

 

TITULNÉ FOTO: FLICKR/JANE MCDEVITT